Городоцька сільська рада
Рівненського району Рівненської області

Оголошення про проведення конкурсів на заміщення вакантних посад

оприлюднено  01.02.2021

Оголошення 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Городоцької сільської ради  Рівненського району Рівненської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Центр спорту та фізичного здоров’я» Городоцької сільської ради  Рівненського району Рівненської області 

 

Загальні вимоги до кандидатів: на посаду директора Центру може претендувати особа, яка є громадянином України, має ступінь вищої освіти ”магістр”, або яка отримала вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта), має стаж роботи у сфері фізичного культури не менше трьох років, володіння державною мовою, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню посадових обов’язків. 

Обмеження щодо кандидатів: керівником комунального закладу спорту та фізичного здоров’я не може бути призначена особа, яка: 

 • за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
 • має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
 • є близькою особою або членом сім’ї керівників органу управління.

 

Перелік документів, для кандидатів: 

 • заява про участь у конкурсі
 • автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
 • резюме довільної форми;
 • копію документів про освіту;
 • копію паспорта;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • письмову згоду на обробку персональних даних, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
 • копію трудової книжки;
 • фото3х4 (2шт.)
 • пропозиції кандидата щодо стратегії та мети діяльності комунального закладу «Центр спорту та фізичного здоров’я» Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області, утому числі з наповненням, як комерційного так і соціального характеру, викладені у довільній формі (бізнес-план, програма діяльності тощо);
  •  інші документи (за бажанням). Особа може надати інші документи  які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

 

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

 

Про дату та час проведення засідань конкурсної комісії претенденти додатково повідомляються за вказаними ними контактними номерами телефону та/або адресу електронної пошти. 

Документи приймаються протягом тридцяти календарних днів з дня оголошення  конкурсу за адресою:  35331, вул. Шевченка, 4 с. Городок Рівненський район, Рівненська область  та електронну адресу відділу освіти, культури, молоді та спорту Городоцької сільської ради е-mail:viddilosvitygorodok2021@gmail.com. Довідки за телефоном (0362) 27-59-12, 0673161355

 

 

Оприлюднено 01.02.2021

 

Оголошення 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Городоцької сільської ради  Рівненського району Рівненської області оголошує конкурс на заміщення вакантних посад керівників комунальних закладів культури:

-   директора комунального закладу «Публічно-шкільна бібліотека» с.Обарів;

- директора комунального закладу «Культурно – дозвіллевий центр» с.Городок;

-  директора комунального закладу «Городоцька школа мистецтв» с.Городок. 

Загальні вимоги до кандидатів: вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки. 

Обмеження щодо кандидатів: керівником комунального закладу культури не може бути призначена особа, яка:

 • за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
 • має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
 • є близькою особою або членом сім’ї керівників органу управління. 

Перелік документів, для кандидатів: 

заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"; 

автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості; 

копія паспорта громадянина України; 

особовий листок з обліку кадрів, заповнений в установленому порядку; 

копія трудової книжки; 

дві фотокартки розміром 4*6; 

копія ідентифікаційного коду; 

копії документів про вищу освіту; 

два рекомендаційні листи довільної форми; 

мотиваційний лист довільної форми. 

Особа може надати інші документи  які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Кандидат під час проходження конкурсу конкурсній комісії презентує публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

Про дату та час проведення засідань конкурсної комісії претенденти додатково повідомляються за вказаними ними контактними номерами телефону та/або адресу електронної пошти.

Документи приймаються протягом тридцяти календарних днів з дня оголошення  конкурсу за адресою:  35331, вул. Шевченка, 4 с. Городок Рівненський район, Рівненська область  та електронну адресу відділу освіти, культури, молоді та спорту Городоцької сільської ради еmail:viddilosvitygorodok2021@gmail.com. Довідки за телефоном (0362) 27-59-12, 0973122357.

 

оприлюднено 22.01.2021 року

Оголошення

про проведення конкурсу на посаду директора

закладу загальної середньої освіти

1.Найменування і місцезнаходження закладу:

№ п/пНайменування закладу загальної середньої освітиМісце знаходження закладу загальної середньої освіти
1Обарівський ліцей Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області35307, вулиця Ставківська, будинок 40, село Обарів, Рівненський район, Рівненська область

2.Найменування посади та умови оплати праці%

- директор

- посадовий оклад, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.10.2005 за №1130/11410, надбавки та доплати відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування», від 31.01.2001 № 78 «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України  «Про позашкільну освіту», можливі надбавки відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та окремих галузей бюджетної сфери».

3. Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»:

         Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України. Вільно володіє державною мовою. Має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти), організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я. що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до цього Закону.

4.Вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі у конкурсі:

         Для участі у конкурсу подаються такі документи:

         Заява про участь у конкурсі з надання згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

         Автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

         Копія паспорта громадянина України;

         Копія документа про вищу освіту ( з додатком, що є його невід’ємноючастиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

         Документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

         Копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

         Довідка про відсутність судимості;

         Довідка про проходження попереднього (періодичного)психіатричного огляду;

         Мотиваційний лист, складений у довільній формі;

         Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

         Документи для участі у конкурсі подаються у термін до 20 лютого 2021 року до 16 год. 00 хв. за адресою: вул. Шевченка,4, с. Городок відділ освіти, культури, молоді та спорту Городоцької сільської ради.

         5. Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість:

         Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення. Про дату і місце проведення конкурсу учасники конкурсу будуть повідомлені додатково.

         6. Прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі:

         Нагар Оксана Василівна, інспектор з кадрів відділу освіти, культури, молоді та спорту Городоцької сільської ради, телефон 0989665050, електронна пошта tomcuk19@gmail.com.

         Умови конкурсного відбору визначені Положенням про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженим рішенням Городоцької сільської ради від 22 січня 2021 року № 81, яке оприлюднене на вебсайті Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області, Обарівського ліцею Городоцької сільської ради Рівненського району.

 

 Зразок 

заяви про участь у конкурсі на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти 

 

Відділ освіти, культури, молоді 

та спорту Городоцької сільської ради 

_____________________________________________ 

(прізвище, ім’я по батькові кандидата)

_____________________________________________

 (дата народження) 

_____________________________________________

 (місце проживання (реєстрації))

 

_____________________________________________

(контактний телефон)

 

______________________________________________

(контактний e-mail) 

 

З А Я В А*

 

Прошу допустити мене до участі у конкурсі на посаду директора 

_______________________________________________________________. 

(повна назва закладу загальної середньої освіти)

 

         З умовами конкурсного відбору ознайомлений(а). Надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних». 

         До заяви додаю наступні документи: 

 1. Автобіографію (та/або резюме (за вибором учасника конкурсу).
 2. Копію паспорта громадянина України.
 3. Копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємноючастиною) не нижчеосвітньогоступенямагістра (спеціаліста).
 4. Документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою.
 5. Копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання.
 6. Довідку про відсутність судимості.
 7. Довідку про проходження попереднього (періодичного) психічного огляду.
 8. Мотиваційний лист, складений у довільній формі.
 9. (інші документи за бажанням, які підтверджують професійні та/або моральні якості).

 

«_____» ___________ 20____ року           ________              ________________

 

                                        (підпис)                  (прізвище та ініціали)

 

*Заява пишеться особою власноручно. 

**Зазначається конкретний перелік документів чи конкретний документ.