Городоцька сільська рада
Рівненського району Рівненської області

Порядок проведення конкурсу

 Україна

ГОРОДОЦЬКА СІЛЬСКА РАДА

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

сільського голови 

 

07 грудня 2020 року                                                № 46

 

Про організацію проведення конкурсу

на заміщення вакантних посад

посадових осіб місцевого самоврядування

у Городоцькій сільській раді 

 

         Керуючись п. 20 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого           2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08 липня 2011 року № 164, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 2011 року за № 930/19668 : 

         1.Утворити конкурсну комісію Городоцької сільської ради (далі-Комісія) згідно з додатком 1. 

         2. Комісії у своїй роботі керуватися  Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 (зі змінами). 

         3. Затвердити: 

         порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у Городоцькій сільській раді  (далі - Порядок), що додається. 

         перелік питань для перевірки знання кандидатами на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у Городоцькій сільській раді Конституції України, законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції", згідно з додатком 2. 

         4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

Сільський голова                                             Сергій ПОЛІЩУК                     

 

                                                                         

Додаток 1 

до розпорядження 

сільського голови 

від 07.12.2020 року  № 46

 

Склад

конкурсної комісії  Городоцької сільської ради

САЙКО Сергій

 

заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Городоцької сільської ради, голова комісії

 

СПІВАК Людмила

 

секретар сільської ради, секретар комісії

 

 Члени комісії

ЯКИМЧУК Ольга

 

депутат Городоцької сільської ради

ЯКИМЧУК Марія

 

керуючий справами виконавчого комітету Городоцької сільської ради

НИШПОРЕНКО Микола

 

депутат Городоцької  сільської ради

 

Секретар сільської ради                           Людмила СПІВАК 

                                                                             

                                                              

Додаток 2

до розпорядження сільського голови

від 07.12.2020 року  № 46

 

                                   

ПЕРЕЛІК

питань для перевірки знання кандидатами на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у Городоцькій сільській раді Конституції України, законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції"

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1,2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147 - 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

1.Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

2. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

3. Посадова особа місцевого самоврядування, посади в органах місцевого самоврядування (статті 2, 3). 

4. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6). 

5.Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).

6.Основні обов'язки  посадових осіб місцевого  самоврядування (стаття 8). 

7. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9). 

8. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (статті 12).

9. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10). 

10. Присяга  посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11). 

11. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 13). 

12. Класифікація посад в органах  місцевого самоврядування (стаття 14). 

13. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15). 

14. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).

15. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування.(стаття 17). 

16. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18). 

17. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20). 

18. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення (стаття 21). 

19. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).

20. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (стаття 24). 

 

III. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції"

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4,5).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49, 50).

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

20. Спеціальна перевірка (стаття 56).

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 

 

Секретар сільської ради                                                         Людмила СПІВАК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням сільського голови

від 07.12.2020 року № 46

 

ПОРЯДОК

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у Городоцькій сільській раді 

І. Загальні положення

         1. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у Городоцькій сільській раді             (надалі – Порядок) розроблений відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України № 169 від 15 лютого 2002 року «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» із змінами, наказу Головного управління Державної служби України від 08 липня 2011 року № 164 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 2011 року за №930/19668 із змінами.

  2. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у Городоцькій сільській раді.

  3. Іспит проводиться конкурсною комісією Городоцької сільської ради .

  4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбачених для кандидатів на посади посадових осіб у Городоцькій сільській раді.

  5. Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється уповноваженою особою з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які надали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

6. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

7. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передба­чає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчих органів Городоцької сільської ради.

8. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення  вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у Городоцькій сільській раді  затверджується розпорядженням сільського голови.

Перелік питань для перевірки знання Конституції України, Законів України  «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» затверджується розпорядженням сільського голови.

Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчих органів Городоцької сільської ради затверджуються окремо розпорядженням сільського голови про оголошення відповідного конкурсу.

Питання повинні бути актуальними,  ґрунтуватися на чинних нормативно - правових актах. Питання, що ґрунтуються на  нормативно - правових актах, які втратили чинність,  повинні бути своєчасно змінені в установленому порядку.

            9. Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України  «Про службу в органах  місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», (надалі – Перелік) та знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчих органів Городоцької сільської ради  надаються для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

            10. Екзаменаційні білети затверджуються головою конкурсної комісії (за формою згідно з додатком 1). До кожного білета включається 5 питань - по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та по 2 питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчих органів Городоцької сільської ради.

         11. Питання 1 - 3 в екзаменаційних білетах містять питання,  визначені в Переліку, питання 4, 5 відбирається з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчих органів Городоцької сільської ради, затвердженого розпорядженням сільського голови.

12. Кількість білетів повинна бути не менше 15.

         13. З урахуванням специфіки повноважень виконавчих органів Городоцької сільської ради  можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів у залежності від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

14. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

організаційна підготовка до іспиту;

складання іспиту;

оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

         15. За погодженням з головою конкурсної комісії визначається дата проведення іспиту та повідомляється кандидатам про місце і час його проведення.

ІІ. Організаційна підготовка до іспиту 

16. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

17. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

18. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

 ІІІ. Складання іспиту 

 19. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

20. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 21 цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

21. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

22. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

23. Іспит складається державною мовою.

24. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом сільської ради. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

25. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

26. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

ІV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

 

27. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

         П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчих органів Городоцької сільської ради.

         Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчих органів Городоцької сільської ради.

         Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

 Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття норма­тивно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у  встанов­лений строк.

28. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

29. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість (за формою згідно з додатком 2). З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.

30. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у Городоцькій сільській раді Рівненського району Рівненської області.

31. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

32. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

33. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

34. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

 

Секретар сільської ради                                 Людмила СПІВАК

 

Додаток 1

до Порядку проведення іспиту

кандидатів на заміщення  вакантних

посад посадових осіб місцевого самоврядування

у Городоцькій сільській раді

 

Городоцька сільська рада 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

                                                Сергій САЙКО

 

_______________ 20___ року

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ № _____

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних

посад посадових осіб місцевого самоврядування у Городоцькій сільській раді

 

1. Питання для перевірки знання Конституції України.

 

2. Питання для перевірки знання Закону України "Про служу в органах місцевого самоврядування".

 

3. Питання для перевірки знання Закону України "Про запобігання корупції".

 

4. Питання для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчих органів Городоцької сільської ради.

5. Питання для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчих органів Городоцької сільської ради. 

 

  

Додаток 2

до Порядку проведення іспиту

кандидатів на заміщення вакантних посад

посадових осіб місцевого самоврядування

у Городоцькій сільській раді

 

Екзаменаційна відомість

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад

посадових осіб місцевого самоврядування

 конкурсною комісією Городоцької сільської ради

від ________________20___р.

згідно з Порядком проведення іспиту, затвердженим розпорядженням сільського голови від  _____________20 __  року № ____

 

 

пор.

 

Прізвище,

ім'я, по батькові кандидата

Посада,

 на яку претендує кандидат

Категорія посади, на яку претендує кандидат

 

Номер білета

 

Загальна сума балів

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 Голова комісії            _________________               __________________

                                        (підпис)                                         (П.І.Б.)

Члени комісії:            _________________               __________________

                                        (підпис)                                         (П.І.Б.)       

                                   _________________               __________________

                                        (підпис)                                         (П.І.Б.)       

                                   _________________               __________________

                                        (підпис)                                         (П.І.Б.)       

Секретар комісії        _________________               __________________

                                        (підпис)                                         (П.І.Б.)