Городоцька сільська рада
Рівненського району Рівненської області

Перелік питань

оприлюднено 25.05.2021 

 

ПЕРЕЛІК

 

питань для перевірки знання кандидатами на заміщення вакантної посади посадових осіб місцевого самоврядування у Городоцькій сільській раді нормативно-правових актів з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчих органів Городоцької сільської ради

 

I.Відділ юридичного забезпечення, управління персоналом Городоцької сільської ради:

 

Головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення, управління персоналом  Городоцької сільської ради:

 

  1. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Оскарження та скасування актів органів місцевого самоврядування.

 

  2. Поняття зобов’язання та підстави його виникнення.

3. Порядок та строки апеляційного оскарження, передбаченого правилами цивільного судочинства.

4. Порядок та строки касаційного оскарження, передбаченого правилами цивільного судочинства.

 

5.  Порядок та строки апеляційного оскарження, передбаченого правилами адміністративного судочинства.

 

      6. Порядок та строки касаційного оскарження, передбаченого правилами адміністративного судочинства.

 

8. Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків.

 

9. Порядок пред’явлення претензій.

10. Порядок і строки розгляду претензій.

 

11. Строки апеляційного оскарження, передбаченого правилами господарського судочинства.

 

      12. Правове регулювання проходження служби в органах місцевого самоврядування.

 

      13. Перелік посад органів місцевого самоврядування стосовно, яких проводиться спецперевірка відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

 

      14. Система судів загальної юрисдикції в Україні.

 

      15. Правове регулювання оренди державного та комунального майна.

 

 16. Порядок включення жилих приміщень у число службових, правове регулювання порядку надання службових приміщень.

17.Повноваження представника в суді, відповідно до вимог чинного цивільного законодавства.

18. Органи опіки та піклування відповідно до норм цивільного законодавства.

 

 19. Види відпусток. Право на відпустку у разі звільнення.

 

 20. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо розпорядження земельними ділянками.

 

 21. Істотні умови договору оренди землі.

 

22. Розміри надбавок за вислугу років для посадових осіб місцевого самоврядування залежно від стажу роботи.

 

      23. Строк розгляду запитів на інформацію.

 

24. Порядок укладення колективних договорів.

 

25. Порядок оскарження рішень ОМС, виконавчого комітету та розпоряджень голови.

 

26. Порядок застосування дисциплінарних стягнень .

 

27. Відпустка без збереження заробітної плати .

 

28. Право на захист цивільних прав та інтересів.

 

29. Повна цивільна дієздатність.

 

30. Складання та оформлення розпорядчих документів.

 

 

ПЕРЕЛІК 

питань для перевірки знання кандидатами на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у Городоцькій сільській раді нормативно-правових актів з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчих органів Городоцької сільської ради 

 

Відділ соціального захисту населення та захисту прав дітей  

Провідний спеціаліст відділу соціального захисту населення та захисту прав дітей  Городоцької сільської ради:  

1. Статус ветеранів війни, їх соціальний захист (Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»). 

2. Розкрийте поняття «малозабезпечена сім’я», умови призначення допомоги таким сім’ям. 

         3. Який порядок оскарження рішень про призначення (чи про відмову в призначенні) державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім’ї. 

         4. Умови призначення, термін дії та перерахунок розміру субсидії. 

         5. Які категорії громадян мають право на пільги. 

         6. Які документи необхідні для включення в єдиний державний реєстр осіб, які мають право на пільги. 

         7. Діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування визначення. 

         8. Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

         9. Статус ветеранів праці та пільги для них. 

         10. Порядок нарахування та виплати житлових субсидій громадянам. 

         11. Порядок нарахування та виплати компенсацій за пільговий проїзд пасажирів у громадському транспорті. 

         12. Пільги інвалідам війни та особам, прирівняним до них. 

         13. Розмір та порядок виплати допомоги при народженні дитини. 

         14. Види державних допомог. 

         15. Орган опіки та піклування. 

   16. Визначення осіб, які належать до потерпілих від наслідків  Чорнобильської катастрофи.  

         17. Право на аліменти. 

         18. Підстави позбавлення батьківських прав. 

         19. Порядок призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям. 

      20. Порядок призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. 

         21. Визначення поняття та види насильства в сім’ї згідно Закону України “Про попередження насильства в сім’ї”. 

         22. Реалізація державної політики у сфері реабілітації осіб з інвалідністю. 

23. Призначення та виплата державних соціальних допомог, встановлених законодавством. 

    24. Встановлення опіки над повнолітніми недієздатними особами та піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду. 

         25. Відповідальність за порушення законодавства про працю. 

     26. Влаштування: до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку та інвалідів. 

         27. Види соціальної допомоги. 

         28. Пільгові категорії населення. 

         29. Органи соціального захисту населення. 

         30. Роль благодійних організацій у сфері соціального захисту населення. 

         31. Фінансування заходів щодо соціального захисту населення. 

 

Секретар ради                                                 Людмила СПІВАК