Городоцька сільська рада
Рівненського району Рівненської області

Ставки податків на 2021 рік
Пільги зі сплати земельного податку на 2021 рік

УКРАЇНА

ГОРОДОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ  РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сьоме скликання)

 Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 05 червня 2020  року                         №  2615 

Про  встановлення плати за землю

на території Городоцької

сільської ради  на 2021 рік

 

      Керуючися абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 483, за погодженням з постійними комісіями сільської ради, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити на території Городоцької сільської ради  на 2021  рік:

1.1. ставки земельного податку згідно з додатком 1;

1.2. пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2. 

2.Рішення  оприлюднити   на  інформаційних  стендах сільської ради.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань  бюджету, фінансів і податків, комунальної власності ( Костюк М.В.) та касира  сільської ради  (Пилипака Г.Є.).

4. Рішення набирає чинності з 01.01.2021 року.

 

Сільський голова                                            О.О.Ткачук 

 

Додаток 2 

до рішення № 2615 від 05.06.2020 р. 

про встановлення ставок та пільг 

із сплати земельного податку 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку1 Пільги встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01.01.2021  року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

17

14

5624683300

Городоцька сільська рада Рівненського району

  

Група платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок

Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Ст.281 та ст..282 Податкового кодексу України       

100

 Від сплати земельного податку звільняються фізичні та юридичні особи відповідно статей 281 та 282 Податкового кодексу України, а також заповідники, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, установи та організації, військові формування утворені відповідно до Законів України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, релігійні організації України, статути(положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків, дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів. 

Не сплачується земельний податок за земельні ділянки визначені статтею 283 Податкового кодексу України. 

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо. 

 

Сільський голова                                       О.О.Ткачук

 

Повний текст