Городоцька сільська рада
Рівненського району Рівненської області

Ставки податків на 2021 рік
Про втановлення місцевих податків та зборів

УКРАЇНА

ГОРОДОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ  РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сьоме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 05 червня  2020  року                                           № 2616 

Про встановлення місцевих

податків і зборів на території

Городоцької сільської ради  на 2021 рік      

 

Відповідно до  Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році » від 20.12.2014 № 1791-VIII  та за Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 20.12.2016року №1797- VIII, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  за погодженням з постійними комісіями сільської ради, сільська рада 

в и р і ш и л а : 

1. Встановити ставку акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  згідно з додатком 1.

2. Встановити ставки єдиного податку згідно з додатком 2.

3. Встановити ставки транспортного податку згідно з додатком 3.

4. Рішення набирає чинності з 01.01.2021 року. 

5.Рішення оприлюднити на інформаційних стендах сільської ради.

6. Організацію виконання  рішення покласти на  постійну комісію  сільської ради з питань бюджету, фінансів і податків, комунальної власності (Костюк М.В.).

 

Сільський  голова                              О.О.Ткачук 

 

 Додаток 1

до рішення  сільської ради

№ 2616 від 05.06.2020 року 

Про встановлення  ставки акцизного податку. 

1.Встановити ставку акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного) у відсотках від вартості (з податком на додану вартість) у розмірі 5 відсотків. 

2. Особи – суб’єкти господарювання  роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларацій акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність. 

3. Особи – суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, сплачують податок за місцем здійснення реалізації таких товарів. 

4. Суми податку перераховуються до бюджету суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом України для подання податкової декларації за місячний податковий період. 

 

Сільський голова                                       О.О.Ткачук  

Додаток 2

до рішення  сільської ради

№ 2616 від 05.06.2020 року 

 

Про ставки  єдиного  податку 

1.Встановити на території  Городоцької  сільської ради з 01.01.2021   року  ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності відповідно до груп:                              

Перша група:

-         фізичні особи - підприємці , які не використовують працю найманих осіб , здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та / або проводять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень з розрахунку на календарний місяць ;

10  відсотків від розміру прожиткового мінімуму встановленого для працездатних осіб станом на 1 січня звітного  року.                           

Друга група :

-         фізичні особи – підприємці , які здійснюють господарську діяльність з надання послуг ,у тому числі побутових , платникам єдиного податку та / або населенню , виробництво та / або продаж товарів , діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови , що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв :

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах , одночасно не перевищує 10 осіб ;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень з розрахунку на календарний місяць ;

 15 відсотків розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня податкового року. 

Третя група:

      -   платники єдиного податку третьої групи (платників ПДВ) – 3% відсотки, для третьої групи (неплатників ПДВ) – 5% відсотків від усієї суми оподаткованого доходу.

 

Сільський  голова                                            О.О.Ткачук

 

Додаток 3

до рішення  сільської ради

№ 2616 від 05.06.2020 року

 

Про встановлення ставки транспортного податку 

1. Встановити на території Городоцької сільської ради транспортний податок на 2021 рік у розмірі 25 000 грн. за кожен легковий автомобіль, з року випуску якого минуло не більше п’яти років (включно) та   вартість якого становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. 

2 Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, що розміщується на його офіційному веб-сайті.

3. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.

4. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів  оподаткування і зараховується до бюджету Городоцької сільської ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

Сільський голова                                           О.О. Ткачук

 

Повний текст